Eiere og styret

I Norsk Forening for Vedlikehold eies foreningen av medlemmene.  Medlemmene velger, og kan velges til styre.

Quality Norway AS leverer alle sekretariatsfunksjoner til NFV. Quality Norway utvikler, organiserer, markedsfører, selger og gjennomfører kurs og konferanser med høyt faglig innhold.  Mer om Quality Norway

NFV eier 24,5% i Quality Norway AS 

KranTeknisk forening eier 51% av aksjene i Quality Norway, og resterende aksjer eies av Norges Bygg- og Eiendomsforening.

Stig-Aune
Stig Aune
Styreleder

OKEA AS avd. Kristiansund
Mobil: 481 22 922
E-post: stig.aune@okea.no

Per-Schjølberg
Per Schjølberg
Nestleder

NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon
Mobil: 930 03 840
E-post: per.schjolberg@ntnu.no

Roy-Johnsen
Roy Johnsen
Styremedlem

NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon
Mobil: 932 45 101
E-post: roy.johnsen@ntnu.no

Jan-Helge-Førde
Jan-Helge Førde
Styremedlem

Cargill Aqua Nutrition
Mobil: 971 87 977
E-post: Jan_Helge_Forde@cargill.com 

bilde
Nils Martin Rugsveen
Styremedlem

Equinor ASA
Mobil: 934 14 090
E-post: nrug@equinor.com 

bilde
Fahad Rehman
Styremedlem

Elkem ASA
Mobil: 916 52 585
E-post: fahad.rehman@elkem.com

Sverre-Iver-Aastorp
Sverre Iver Aastorp
Styremedlem

Avinor AS
Mobil: 907 29 025
E-post: sverre.iver.aastorp@avinor.no

Ann-Synnøve-Øygard
Ann Synnøve Øygard
Styremedlem

Hydro Aluminium AS
Mobil: 970 46 870
E-post: ann.oygard@hydro.com

Varamedlemmer

Mina-Bjerke
Mina Bjerke
Varamedlem

Elkem ASA
Mobil: 928 83 682
E-post: mina.bjerke@elkem.com

Konrad-Palmer
Konrad Palmer
Varamedlem

Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Mobil: 995 88 826
E-post: konrad.palmer@reg.oslo.kommune.no

Observatør fra NFV lokallag Vest:

bilde
Knut Vindenes
Observatør

Høgskulen på Vestlandet
Mobil: 982 34 952
E-post: vindenesknut@gmail.com

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.