Fag

Se meny for mer informasjon om våre fagområder.

 

Temamøte:
DIGITALT VEDLIKEHOLD OG NYE KONSEPTER

Live stream fra temamøte 21. november 2019 på Herøya Industripark, Porsgrunn.


PROGRAM:

Åpning / presentasjon av NFV
Jørn Johnsen, styreleder NFV

Nyskapning Herøya Industripark
• Ny etableringer og investeringer
• God drift av eksiterende anlegg
• Teknologi
Direktør Sverre Gotaas, Herøya Industripark

SAM-prosjektet – (Self Adapting Model-based system for Process Autonomy)
• Digitalisering i Prosess Industri – Utfordringer og Muligheter. I prosjektet deltar flere større bedrifter. Eksempler fra pågående prosjekter. Stikkord er data analyse, sensorer, prediktivt vedlikehold og modell basert optimering.
Dr. Akhilesh Kumar Srivastava, SINTEF Tel-Tek, SINTEF Industry

Relevante verktøy fra Bilfinger Maintenance Concept
• Praktiske resultater fra digitalisering og effektivitetsmålinger.
o «Hands on Tool Time» hva får vi ut av det?
o Industrial Tube – ivareta og overføre kompetanse
o Mobile Maintenance – hvordan dette fungerer i daglig vedlikehold
Jon Strømme, Ole Ragnar Helgen og Reidulf Tangen

Digitalt vedlikehold i Hydro Primærmetall
• Digitalt vedlikehold i Hydro
• Hvordan skape verdi av digitalisering av vedlikeholdet
• Eksempler fra prosjekter
Torleif Berg - Predictive Maintenance Specialist, Hydro Aluminium AS