Om oss

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) ble etablert i 1970.

Fra etableringen omfattet foreningens interessefelt både bygningsmessig og industrielt vedlikehold. Sommeren 2001 ble virksomheten for bygg relaterte aktiviteter skilt ut i en egen forening, Norges Bygg og Eiendomsforening. Samtidig ble NFVs industrielle virkefelt utvidet med produksjon. Foreningens navn ble endret til Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold – NFPV. Den sterke aktiviteten innen vedlikehold ble utvidet til også å omfatte produksjonstekniske områder. På årsmøtet i mai 2005, endret foreningen navn, tilbake til Norsk Forening for Vedlikehold.

Medlemsmassen omfatter et bredt spekter av norske industribedrifter.

De fleste bransjer er representert, og størrelsen på medlemsbedriftene strekker seg fra enmannsforetak til de største industrikonsernene i Norge. Hver bedrift kan ha inntill 8 kontaktpersoner. Enkeltpersoner kan også bli medlem. NFVs kontaktnett dekker store deler av det norske industrielle miljøet. Det sikrer at enkeltpersoner, bedriftenes og bransjenes behov for kompetanseutvikling og nettverksbygging blir ivaretatt på en god måte i foreningens forskjellige aktiviteter.

MÅLGRUPPE

Ledere og beslutningstakere innen:

  • Produksjon
  • Vedlikehold
  • Sikkerhet

SATSNINGSOMRÅDER

  • Økt medlemsmasse
  • Oppdatert hjemmeside
  • Etablering av fagnettverk