Min Drift & Vedlikehold

NFV har eksklusiv avtale med utgiver og distribuerer og sender ut papirutgave samt link til digital utgave til medlemmene.

Det er viktig å informere bransjen om nyheter, faglig stoff og aktuelle prosjekter. Industrien er nå i en omveltningsfase, og vi må alle sørge for å oppdatere oss på hvilke løsninger bedriftene må satse på for å få effektive vedlikeholdsløsninger.  
NFV vil i samarbeid med tidsskriftet legge forholdene til rette for at bedriftene får tilgang på aktuelt fagstoff.
 
God lesing!

Min Drift & Vedlikeholds nettsider

 MinDriftLogo