MaintWorld

MaintWorld er et profesjonelt magasin rettet mot vedlikehold og Asset Maintenance fagfolk i Europa. Det er et initiativ fra European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS), støttet av de fleste nasjonale vedlikeholdsforeningene i Europa.

Magasinet består av faglige artikler skrevet av anerkjente eksperter, emnene dekker den nyeste forskning fra universiteter og institutter, samt praktisk bruk fra industrien. Innholdet er skissert av redaksjonsrådet, som består av vedlikeholdseksperter i Europa.

MaintWorld kommer 4 ganger per år, og meddlemmer av NFV får automatisk tilsendt ett eksemplar av MaintWorld.

For mer informasjon om MaintWorld se nettsiden: www.maintworld.com