EFNMS

EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) er en uavhengig organisasjon som består av 22 nasjonale vedlikeholdsforeninger i europa. Hovedkontoret for organisasjonen er i Brussel.

Organisasjonen har ansvaret for europas største vedlikeholdskonferanse (Euromaintenance), som arrangeres hvert annet år.

I tillegg gjennomføres en rekke prosjekter og sertifiseringsordninger i organisasjonens regi, deriblant European Expert in Maintenance (Sertifisering som europeisk vedlikeholdsekspert).

Last ned  EFNMS – Who are we

Last ned  CHALLENGES FOR INDUSTRY IN NORHT-WEST EUROPE
Results of the More4Core project

NYHETSBREV