World Class Maintenance Vedlikeholdsingeniør

NYHET: Vi tilbyr nå også sertifisering som vedlikeholdsingeniør 
World Class Maintenance

I tillegg til sertifisering som vedlikeholdsleder og vedlikeholdstekniker har vi nå gleden av å tilby kurs med mulighet for sertifisering som World Class Maintenance Vedlikeholdsingeniør.
Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdsteknikerl (punktene B1 – B7).
NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av vedlikeholdspersonell over store deler av verden.

Målgruppe:

  • Vedlikeholdsingeniører
  • Personell innen produksjons-, prosess- og vedlikeholdsledelse/-ansvar
  • Prosjektledere, arbeidsledere, driftsledere/formenn og planleggere innenfor vedlikehold
  • Analytikere innen prosess og vedlikehold
  • Opplæringen er delt opp i 5 faglige moduler, hvorav en modul er besøk hos ledende nordisk/europeisk industri. Undervisningen vil skje gjennom forelesninger, gruppearbeid, workshop, plenumsdiskusjoner og selvstudium.

Oppstart i september 2022 - åpner snart for påmelding!