Sertifisering

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for framtidsrettede bedrifter. Det er derfor viktig for bedriften å ha medarbeidere med riktig kompetanse i form av godkjent og dokumentert sertifisering.

NFV har utviklet en utdannelse for vedlikeholdspersonell for å gi deltagerne en bred kompetanse innenfor vedlikeholdsområdet under fellesnavnet WORLD CLASS MAINTENANCE (WCM).
Konseptet består av følgende kurs:

VEDLIKEHOLDSLEDELSE

  • Kurs utviklet og presenteres av NFV
  • Etter gjennomført kurs tilbys eksamen for å oppnå akkreditert sertifisering som vedlikeholdsleder i regi av Norsk Sertifisering AS
  • Kurset ivaretar kompetansekrav i NS-EN 15628:2014 vedlikehold Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell, samt normativt dokument godkjent av IPC (International Personell Certification Assosiation) og oppfyller kravspesifikasjon utarbeidet av EFNMS (European Federation of National Maintenence Societies)

Les mer om World Class Maintenance Vedlikeholdsledelse her
 

VEDLIKEHOLDSTEKNIKER

  • Kurs utviklet og presenteres av NFV
  • Etter endt kurs tilbys eksamen for å oppnå sertifisering som vedlikeholdstekniker i regi av EFNMS (European Federation of National Maintenence Societies)
  • Kurset ivaretar kompetansekrav i NS-EN 15628:2014 vedlikehold Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell og oppfyller kravspesifikasjon utarbeidet av EFNMS (European Federation of National Maintenence Societies) og dets 25 medlemsland.

Les mer om World Class Maintenance Vedlikeholdstekniker her

VEDLIKEHOLDSINGENIØR

  •  Kurs utviklet og presenteres av NFV
  • Etter gjennomført kurs tilbys eksamen for å oppnå akkreditert sertifisering som vedlikeholdsingeniør i regi av Norsk Sertifisering AS
  •  Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdsteknikerl (punktene B1 – B7). NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av vedlikeholdspersonell over store deler av verden.

Les mer om World Class Maintenance Vedlikeholdsingeniør her

I tillegg til World Class Maintenance-kursene har NFV gleden av å tilby kurs med sertifisering innenfor fagområdet VIBRASJON. Dette inkluderer følgende kurs:

VIBRASJONSANALYTIKER 1

Kurs i regi av NFV, sertifisering i regi av MIBoC (Mobius Institute Board of Certification)

VIBRASJONSANALYTIKER 2

Kurs i regi av NFV, sertifisering i regi av MIBoC (Mobius Institute Board of Certification)


HVA ER SERTIFISERING?

Sertifisering er en godkjenning av objekter (utstyr), produkter og tjenester, personer eller organisasjoner. Det er en bekreftelse fra en uavhengig part om at utstyret, produktet/tjenesten, organisasjonen eller personen tilfredsstiller ulike krav i standarder, lovverk eller andre normative dokumenter.

 

AKKREDITERT SERTIFISERING

Akkreditert sertifisering er en kvalitetssikret sertifiseringsordning. Akkreditering innebærer at sertifiseringsorganenes virksomhet blir vurdert og overvåket av et akkrediteringsorgan som i Norge er Norsk akkreditering. Akkreditering er altså en offisiell anerkjennelse av at en organisasjon har både kompetanse og evne til å utføre definerte oppgaver i samsvar med gitte krav. 

Akkreditert sertifisering er verdensomspennende, dvs. at sertifikatene har gyldighet i alle land med en nasjonal offentlig akkrediteringsordning.

Hensikten med akkreditering er å skape tillit til organisasjonen ved at den har fått dokumentert at den tilfredsstiller strenge krav beskrevet i internasjonale standarder.

Det poengteres at kursdeltagere selv velger om de skal avlegge formell eksamen for å bli sertifisert/akkreditert sertifisert. Alle kursdeltagere får diplom/kursbevis for gjennomført kurs.
Kursdeltagerne får samme undervisning og vil derfor ha samme gode utbytte av kurset uavhengig av eksamen eller ikke. Vi anbefaler imidlertid at kursdeltagerne satser på eksamen og dermed får en offisiell, formell visualisering av sin kompetanse.

Se alle kurs fra Norsk Forening for Vedlikehold her!

Teknisk arrangør av kursene er Quality Norway AS