Ta din karriere ett skritt videre med World Class Maintenance!

 WCM2022600x300

Kurset gir deg dokumentert og fremtidsrettet kompetanse og tilbys innen 3 nivåer:

  • Vedlikeholdstekniker
  • Vedlikeholdsingeniør – NYTT KURS HØSTEN 2022
  • Vedlikeholdsledelse

Utdannelsen henvender seg til deg som jobber innen vedlikehold industri i både små, mellomstore og store bedrifter, og spesielt deg som har fagutdannelse.

Kursene er utviklet av Norsk Forening for Vedlikehold og ivaretar kompetansekrav i NS-EN 15628:2014 vedlikehold Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell – den ledende standarden innen kvalifisering av vedlikeholdspersonell over store deler av verden.

Kursene gjennomføres over en halvårsperiode fordelt på 5 moduler. Etter endt kurs tilbys eksamen for å oppnå akkreditert sertifisering i regi av Norsk Sertifisering AS.

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettede bedrifter. Det er derfor stor etterspørsel etter medarbeidere med riktig kompetanse i form av godkjent og dokumentert sertifisering.

 

 

 

I tillegg til World Class Maintenance-kursene har NFV gleden av å tilby kurs med sertifisering innenfor fagområdet VIBRASJON. Dette inkluderer følgende kurs:

VIBRASJONSANALYTIKER 1

Kurs i regi av NFV, sertifisering i regi av MIBoC (Mobius Institute Board of Certification)

VIBRASJONSANALYTIKER 2

Kurs i regi av NFV, sertifisering i regi av MIBoC (Mobius Institute Board of Certification)


HVA ER SERTIFISERING?

Sertifisering er en godkjenning av objekter (utstyr), produkter og tjenester, personer eller organisasjoner. Det er en bekreftelse fra en uavhengig part om at utstyret, produktet/tjenesten, organisasjonen eller personen tilfredsstiller ulike krav i standarder, lovverk eller andre normative dokumenter.

 

AKKREDITERT SERTIFISERING

Akkreditert sertifisering er en kvalitetssikret sertifiseringsordning. Akkreditering innebærer at sertifiseringsorganenes virksomhet blir vurdert og overvåket av et akkrediteringsorgan som i Norge er Norsk akkreditering. Akkreditering er altså en offisiell anerkjennelse av at en organisasjon har både kompetanse og evne til å utføre definerte oppgaver i samsvar med gitte krav. 

Akkreditert sertifisering er verdensomspennende, dvs. at sertifikatene har gyldighet i alle land med en nasjonal offentlig akkrediteringsordning.

Hensikten med akkreditering er å skape tillit til organisasjonen ved at den har fått dokumentert at den tilfredsstiller strenge krav beskrevet i internasjonale standarder.

Det poengteres at kursdeltagere selv velger om de skal avlegge formell eksamen for å bli sertifisert/akkreditert sertifisert. Alle kursdeltagere får diplom/kursbevis for gjennomført kurs.
Kursdeltagerne får samme undervisning og vil derfor ha samme gode utbytte av kurset uavhengig av eksamen eller ikke. Vi anbefaler imidlertid at kursdeltagerne satser på eksamen og dermed får en offisiell, formell visualisering av sin kompetanse.

Se alle kurs fra Norsk Forening for Vedlikehold her!

Teknisk arrangør av kursene er Quality Norway AS