NFV lokallag Vest inviterte 13. januar 2023 til digitalt medlemsmøte om forskningsbasert innovasjon, om hvordan dette er relevant også for drift og vedlikehold i industri.

Den største omstillingskraft skjer når man baserer innovasjon på forskning, og forskning er enklere tilgjengelig enn mange tror. I dette møtet fikk vi innlegg fra Høgskulen på Vestlandet der de inviterer industrien til et konkret samarbeidsprosjekt med søknadsfrist 15. februar og gunstige betingelser knyttet til egeninnsats for bedrifter som deltar. Videre gir Norges forskningsråd eksempler på prosjekter som har fått ulike typer støtte fra dem; bl.a. innen ordningene Næringsphd og Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Relaterte artikler

Nytt nummer av Min Drift & Vedlikehold – desember 2022

Nytt nummer av Min Drift & Vedlikehold – desember 2022

I dette nummeret kan du lese: Avkarvbonisering og sirkulær økonomi Høy effektivitet med vår ledende teknologi Produksjon og vedlikehold - i et integrert fellesskap Visjon Remote gir effektivt vedlikedhold på plattformer Satser tung på service Pålitelig trådløs...

les mer