Visjon og strategier

Strategi 2022 – 2024

Vedtatt på styremøte 3. mars 2022

Visjon
Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) skal bidra til vedlikehold som gir verdi, slik at norsk næringsvirksomhet er bærekraftig og konkurransedyktig.

Formål
NFV skal være en anerkjent formidler av kunnskap og praktiske løsninger for næringens nåværende og fremtidige forretningsmessige utfordringer gjennom å formidle ny teknologi og moderne, tilpassede løsninger.

Identifiserte problemstillinger

 • Vi står sterkt i eget nettverk, men det blir ikke større, og representasjon fra medlemsbedriftene inkluderer ikke de som må overbevises dersom vi skal nå visjonen.
 • Våre tilbud rettes i stor grad mot tekniske fagpersoner og vi når ikke frem til ledere på høyere nivå med større teknisk og økonomisk ansvar. Vi klarer ikke å nå ut til relevant publikum utenfor «vedlikeholdsmenigheten», for eksempel selskapets ledelse, produksjonssjefer og økonomimiljø.
 • Vi forutser et sterkt press på omstilling i næringslivet med dertil nye kompetansebehov, og det er behov for fornying av kursporteføljen. Samtidig møter vi økt digitalisering og nye grensesnitt med hensyn til kompetanse.

Tiltak

 • Øke «menigheten» – flere medlemmer samtidig som det legges opp til økt nettverk i medlemsbedriftene gjennom å øke/utvide relevans og forretningsgrunnlag.
 • Bli relevante for beslutningstakere innen produksjon – relevante produkt og innsalg.
 • Forbedre relevans og verdi i produkttilbudet – innhold, distribusjon og innpakning.

Handlingsplan 2022-2024

 • Utvikle produktportefølje for Asset Management.
 • Etablere tilbud til ledere på høyere nivå gjennom produkter med et mer strategisk perspektiv og med fokus på ledelse, økonomi og verdiskapning.
 • Våre arrangementer; kurs, konferanser og nettverksmøter, skal bli mer bransjetilpasset. Tilbudene skal kunne repeteres regelmessig med små tilpasninger for nye kundegrupper, og de skal bygge på hverandre for å trekke deltakere tilbake til NFV for deltakelse på andre kurs og konferanser.Strategi 2022 – 2024
  Vedtatt på styremøte 3. mars 2022

Mål 2023

 • Vi skal være like økonomisk robuste i 2023 som ved inngangen til 2020.
 • Øke antall bedriftsmedlemmer med 15 medlemmer hvert år i strategiperioden.
 • Øke totalt antall deltakere på kurs og konferanser fra 2019 (før Covid19) til 2023.
 • Etablere en akkreditert sertifiseringsordning basert på det etablerte WCM-kurset for Vedlikeholdsteknikere, samt utvikle og tilby ett nytt akkreditert kurs for «Maintenance Supervisors» ved siden av WCM for vedlikeholdsteknikere og vedlikeholdsledere.

STRATEGIPLAN 2022-2024 TIL UTSKRIFT (PDF)

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.