I dette nummeret kan du blant annet lese:

 • Helt i tråd med det grønne skiftet: Byttet fra grease til olje
 • Ulike kompressortyper og deres fordeler og ulemper
 • Vellykket vedlikeholdskonferanse i Trondheim
 • Godt vedlikehold er avhengig av gode data
 • Problemer og tiltak knyttet til skader og strømgjennomgang
 • Lavere driftskostnader og bedre fiskevelferd i kuleformete merder
 • Zink-sala-bim!

Relaterte artikler

Konferanse: Robust materialvalg for energisektoren

Konferanse: Robust materialvalg for energisektoren

25.-26. april på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten. Konferansen er en attraktiv møteplass for nettverksbygging og kompetanseoverføring mellom oljeindustrien og nye industriområder som del av det grønne skifte med fokus på redusert vedlikehold gjennom valg av robuste...

les mer
NFV årsmøte 2023 med tilhørende fagdag

NFV årsmøte 2023 med tilhørende fagdag

19. april på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten. NFV har gleden av å invitere alle medlemmer og andre interesserte til årets årsmøte med tilhørende fagdag vedlikehold. Fagdagen vil ha følgende hovedtemaer: Hvordan lage en god strategi for vedlikeholdsstyring Praktisk...

les mer

I samarbeid med Quality Norway AS, Tavler AS og SANDS Advokatfirma DA har vi gleden av å tilby en rekke aktuelle kurs for deg som er leder/mellomleder:

BÆREKRAFTSKOLEN

Bærekraftskolen består av 4 digitale frittstående kurs:

 

 • Hvordan lage en bærekraftstrategi? - 22. mars
 • Åpenhetsloven - 26. april
 • Likestillings- og diskrimineringsloven - 27. september
 • Klima- og naturrisiko - 25. oktober

Temakurs: Kostnadsreduksjon og nedbemanning

16. mars kl. 9-12. Digital gjennomføring.

Høyt kostnadsnivå griper direkte inn i resultatene av driften, og det er derfor viktig å ofte vurdere muligheter for å justere kostnadene med virkning for driften fremover. Kurset vil gi deg verdifull kunnskap om hvilke tiltak er mulige, og hvordan man bør gå frem for å løse kostnadsutfordringene.

Temakurs: Konflikthåndtering - Bli en tryggere leder

Sikre samarbeid og effektivitet hos alle i teamet.

30. mars kl. 9-11. Digital gjennomføring.

Ansatte som ikke fungerer som forutsatt i sin stilling utgjør ikke bare unødvendige lønnskostnader. De skaper ofte også ringvirkninger som har vesentlig større kostnadsmessige effekter som ikke synes. Kurset gir deg godt innblikk i hvilken juridisk handlefrihet du har som leder for å håndtere det som ikke fungerer tilfredsstillende.