Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold

Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold

I dette kurset vil du lære om oppbygging og anvendelse av analytiske verktøy, i tillegg gir vi deg flere praktiske eksempler og erfaringer fra norsk næringsliv og forvaltning.

Bruk og anvendelse av analytiske verktøy (analysemetoder) er viktig i vurdering av tekniske systemer, både i konstruksjons- og driftsfasen, og i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner.

  • Risikovurdering/ROS-analyse
  • Feilmode- og effektanalyse (FMEA)/Feilmode, feileffekt og kritikalitetsanalyse (FMECA)
  • HAZOP
  • Feiltreanalyse
  • Sikker jobb-analyse (SJA)

Målet med kurset er å presentere oppbygging og anvendelse av disse analytiske verktøyene. Flere av foredragene vil bli basert på praktiske erfaringer og eksempler fra norsk næringsliv og forvaltning. På kurset vil en ved hjelp av gruppeoppgaver lære hvordan en skal anvende slike verktøy.

Les mer og meld deg på her!