Digitalt kurs: Systemforbedring og vedlikehold av pumpe- og tetningssystemer

Digitalt kurs: Systemforbedring og vedlikehold av pumpe- og tetningssystemer

16. juni kl. 08.30-15.30.

I dette kurset vil du få en grunnleggende innføring i pumpe- og tetningsteknikk, og forstå de forskjellige pumpers virkemåte og anvendelsesområder.
Du vil også forstå hvordan enkelt forlenge driftstiden på dine mekaniske akseltetninger ved å forstå hvordan design og drift påvirker levetiden.

Vi går blant annet igjennom:

  • Grunnleggende pumpeteori
  • Pumpeprinsipper
  • Styrket konkurranseevne ved forbedret pumpevedlikehold
  • Hvordan skal pumper installeres for å maksimere pumpens levetid?
  • Hvilke vedlikehold er nødvendig og rett tidspunkt
  • Kompetanseheving forbedrer konkurransekraften

Les mer og meld deg på her