Medlemsfordeler

BLI MEDLEM

 

NFV har medlemmer fordelt på bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer. Medlemmene representerer et tverrsnitt av norsk industri og forvaltning. Som medlem får du et behovstilpasset etterutdanningstilbud, et sterkt faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt, medlemsinformasjon, tilgang på prosjektresultater fra prosjekter i regi av foreningen, samt mulighet til å være impulsgiver til forbedringer og nytenkning.

SOM MEDLEM I FORENINGEN FÅR DU:

 • Rabatt på kurs og konferanser som arrangeres av NFV
 • Rabatt på rapporter utgitt av NFV
 • Medlemsmøter og workshops
 • Tilgang til standarder, temahefter og faglitteratur
 • Tilgang på prosjektresultater fra prosjekter i regi av NFV
 • Tilgang til personlige og faglige nettverk
 • Bistår medlemmer i faglige spørsmål
 • Tidsskrift – Maintworld

Utbytte for medlemmene:

 • Nyttige erfaringer
 • Økt fagkompetanse
 • Gode praktiske metoder og løsninger
 • Stor ekstern kontaktflate

Dette vil gi økt verdiskapning i medlemsbedriftene. Ved å delta i nettverket er medlemmene med å påvirke rammebetingelsene og utviklingen i industrien og i fagmiljøene for produksjon og vedlikehold.

Medlemskontingent 2022

 • Bedriftsmedlemskap kr 5.700,- per år
 • Personlig medlem kr 1.550,- per år
 • Pensjonistmedlem kr 310,- per år
 • Studentmedlem kr 0,- per år