Lasse Stalsberg har jobbet som vedlikeholdsleder på Isola sin fabrikk i Notodden i mange år, og har naturligvis mye praktisk erfaring, men han savnet likevel mer teoretisk kunnskap om faget vedlikehold. Derfor grep han sjansen med begge hender da han fikk muligheten til å ta et kurs i vedlikeholdsledelse.

Innholdet i kurset omhandlet mange relevante områder som passet for min arbeidssituasjon, også syntes jeg det var positivt at det var mulig å sertifisere seg. Rett og slett fordi det la et ekstra press på meg om å yte. I tillegg gir det meg både papirer mange etterspør og en tyngde i faglige diskusjoner, sier han.

Kurset stod hundre prosent til forventningene. Det var riktignok litt mer jobb enn jeg hadde forestilt meg på grunn av sertifiseringsprøven, men jeg har ikke angret et sekund på valget.

 

Bedre rustet

Kurset, som heter World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse, er et tilbud fra Norsk Forening for Vedlikehold. Teknisk arrangør er Quality Norway, en av Norges største på kurs og konferanser.

Kurset stod hundre prosent til forventningene. Det var riktignok litt mer jobb enn jeg hadde forestilt meg på grunn av sertifiseringsprøven, men jeg har ikke angret et sekund på valget. Prøven førte til at jeg var meget skjerpet under kurset, og at jeg systematisk repeterte emne for emne før jeg gikk opp til sertifisering. Så nå sitter innholdet bedre enn det ellers ville gjort, sier Stalsberg og legger til. Jeg skulle ønske at jeg hadde tatt dette kurset før.

Gir et overordnet blikk

Stalsberg mener at, enten du har god teoretisk bakgrunn og mangler praktisk erfaring, eller det motsatte, slik som han, så gir kurset enda mer kunnskap. I tillegg blir man mer reflektert og trygg på hvilke metoder en kan bruke for å oppnå de mål som kreves når en styrer en vedlikeholdsavdeling.

Man er innom mange felt i kurset, og det gir et veldig overordnet blikk på vedlikehold. Kurset har gitt meg et bedre helhetsbilde av viktigheten av samhandling mellom vedlikehold og produksjon. Vedlikehold er jo en ressurs – ikke en utgift, sier Stalsberg. Kurset har gitt meg mer kunnskap og ydmykhet til å forstå mer av helheten i de bakenforliggende mekanismene som er med på å gi resultater på bunnlinja.

Han mener kurset har gjort han mye bedre rustet til å ha en god dialog med både produksjon og overordnet ledelse.

 

Lærer smart vedlikehold

Stalsberg har i etterkant av kurset erfart at teorien han har lært er med på å bygge opp en bedre forståelse av hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan en kan finne varige løsninger på utfordringer innen vedlikehold.

Jeg har fått stor nytte av dette i jobben min og kan bygge videre på det, sier han og oppfordrer alle som har mulighet til å ta kurset. Ved å ta vedlikeholdet i bedriften til et World Class Maintenance-nivå er det enklere å oppnå smart vedlikehold i bedriften. Du lærer rett og slett å gjøre riktige ting til riktig tid til minst mulig penger.

Dette har bidratt til at Stalsberg opplever større glede i arbeidet med vedlikehold.

Jeg har blitt enda mer motivert og engasjert i vedlikeholdstenkning og mitt daglige virke, og fått en større trygghet og tyngde i rollen min. Jeg vil hevde at en god analytiker av vedlikeholdet er viktigere enn en mekaniker, fordi å gjøre riktig ting på riktig sted er helt essensielt for å få mest mulig ut av utstyret samtidig som du skal utnytte det lengst mulig.

Relaterte artikler

NFV årsmøte 2023 med tilhørende fagdag

NFV årsmøte 2023 med tilhørende fagdag

19. april på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten. NFV har gleden av å invitere alle medlemmer og andre interesserte til årets årsmøte med tilhørende fagdag vedlikehold. Fagdagen vil ha følgende hovedtemaer: Hvordan lage en god strategi for vedlikeholdsstyring Praktisk...

les mer
Nytt nummer av Min Drift & Vedlikehold – mars 2023

Nytt nummer av Min Drift & Vedlikehold – mars 2023

Digitalisering, grønne skiftet og en urolig verdenssituasjon gjør at flere bedrifter må endre seg. Ifølge en undersøkelse Arbeidstilsynet har gjennomført svarer nærmere hver tredje ansatt i Norge at de har vært gjennom større endringer på jobben de siste tre årene....

les mer

I samarbeid med Quality Norway AS, Tavler AS og SANDS Advokatfirma DA har vi gleden av å tilby en rekke aktuelle kurs for deg som er leder/mellomleder:

BÆREKRAFTSKOLEN

Bærekraftskolen består av 4 digitale frittstående kurs:

 

  • Hvordan lage en bærekraftstrategi? - 22. mars
  • Åpenhetsloven - 26. april
  • Likestillings- og diskrimineringsloven - 27. september
  • Klima- og naturrisiko - 25. oktober

Temakurs: Kostnadsreduksjon og nedbemanning

16. mars kl. 9-12. Digital gjennomføring.

Høyt kostnadsnivå griper direkte inn i resultatene av driften, og det er derfor viktig å ofte vurdere muligheter for å justere kostnadene med virkning for driften fremover. Kurset vil gi deg verdifull kunnskap om hvilke tiltak er mulige, og hvordan man bør gå frem for å løse kostnadsutfordringene.

Temakurs: Konflikthåndtering - Bli en tryggere leder

Sikre samarbeid og effektivitet hos alle i teamet.

30. mars kl. 9-11. Digital gjennomføring.

Ansatte som ikke fungerer som forutsatt i sin stilling utgjør ikke bare unødvendige lønnskostnader. De skaper ofte også ringvirkninger som har vesentlig større kostnadsmessige effekter som ikke synes. Kurset gir deg godt innblikk i hvilken juridisk handlefrihet du har som leder for å håndtere det som ikke fungerer tilfredsstillende.