Av Eirk Iveland, Min Drift & Vedlikehold.

Vedlikehold er et området som stadig flere bedrifter fokuserer på. Teknologien hjelper til med å predikere behovet og automatisere beslutningene.

Fremdeles trengs det dyktige folk, selv om kravene til kompetansen er i endring. – Foreningen skal gi verdi til medlemmene. En viktig del av dette er relevante kurs og sertifisert kompetanse, sier styreleder Stig Aune i NFV.

Det er viktig at vi kan være relevant for de som driver med vedlikeholdsfaget.

NFV – Norsk Forening for vedlikehold – har som formål å være en anerkjent formidler av kunnskap og praktiske løsninger for næringens nåværende og fremtidige forretningsmessige utfordringer gjennom å formidle ny teknologi og moderne, tilpassede løsninger. De har en visjon om å bidra til vedlikehold som gir verdi, slik at norsk næringsvirksomhet er bærekraftig og konkurransedyktig.
– Det er viktig at vi kan være relevant for de som driver med vedlikeholdsfaget. Og vi har en målsetning om å nå ut til flere, sa Aune. Min Drift & Vedlikehold møtte styrelederen i forbindelse med at NFV endelig fikk avholdt sitt 50-års jubileum – to år på overtid.

 

Turbulente tider

– Det har vært veldig spesielle tider, med pandemi, krig og energikrise. Korona-epidemien førte til at alt skjedde over nett. Det er en stor fordel at vi nå igjen har muligheten til å treffes fysisk, men vi skal også videreføre den digitale kompetansen vi har tilegnet oss i denne perioden, sier Aune.
– Vi kan effektivisere mye med digitale møter, men noen ganger må man også treffes fysisk – og man føler man får energi av å kunne treffes ansikt til ansikt. Kan vi kombinere fysiske møter med streaming og tilgang via digitale portaler vil vi kunne nå flere. Det å nå ut til flere, litt utenfor ”menigheten”, er
noe Aune er opptatt av.
– Vi må nå ut til ungdommen, vi rekrutterer fra folk som har jobbet seg inn i vedlikeholdsfaget. Det er ungdommen som skal ta seg av vedlikeholdet i fremtiden, sier Aune.
– Vi må vise hva vedlikehold er. Det kommer automatisert, tilstandsbasert vedlikehold som krever datakompetanse, det tas i bruk droner og roboter. Noen må bytte ut deler som er vanskelig å få tak i, eller er gått ut av produksjonen. Med 3D-printing av kan de lages på stedet. Det skjer mye spennende, og det skal vi bli flinkere til å formidle.

Relaterte artikler

NFV årsmøte 2023 med tilhørende fagdag

NFV årsmøte 2023 med tilhørende fagdag

19. april på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten. NFV har gleden av å invitere alle medlemmer og andre interesserte til årets årsmøte med tilhørende fagdag vedlikehold. Fagdagen vil ha følgende hovedtemaer: Hvordan lage en god strategi for vedlikeholdsstyring Praktisk...

les mer
Nytt nummer av Min Drift & Vedlikehold – mars 2023

Nytt nummer av Min Drift & Vedlikehold – mars 2023

Digitalisering, grønne skiftet og en urolig verdenssituasjon gjør at flere bedrifter må endre seg. Ifølge en undersøkelse Arbeidstilsynet har gjennomført svarer nærmere hver tredje ansatt i Norge at de har vært gjennom større endringer på jobben de siste tre årene....

les mer

I samarbeid med Quality Norway AS, Tavler AS og SANDS Advokatfirma DA har vi gleden av å tilby en rekke aktuelle kurs for deg som er leder/mellomleder:

BÆREKRAFTSKOLEN

Bærekraftskolen består av 4 digitale frittstående kurs:

 

  • Hvordan lage en bærekraftstrategi? - 22. mars
  • Åpenhetsloven - 26. april
  • Likestillings- og diskrimineringsloven - 27. september
  • Klima- og naturrisiko - 25. oktober

Temakurs: Kostnadsreduksjon og nedbemanning

16. mars kl. 9-12. Digital gjennomføring.

Høyt kostnadsnivå griper direkte inn i resultatene av driften, og det er derfor viktig å ofte vurdere muligheter for å justere kostnadene med virkning for driften fremover. Kurset vil gi deg verdifull kunnskap om hvilke tiltak er mulige, og hvordan man bør gå frem for å løse kostnadsutfordringene.

Temakurs: Konflikthåndtering - Bli en tryggere leder

Sikre samarbeid og effektivitet hos alle i teamet.

30. mars kl. 9-11. Digital gjennomføring.

Ansatte som ikke fungerer som forutsatt i sin stilling utgjør ikke bare unødvendige lønnskostnader. De skaper ofte også ringvirkninger som har vesentlig større kostnadsmessige effekter som ikke synes. Kurset gir deg godt innblikk i hvilken juridisk handlefrihet du har som leder for å håndtere det som ikke fungerer tilfredsstillende.